Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001: 2015 (πρώτη πιστοποίηση στις 22/11/1999)