Εργαστείτε στη ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε.

Αν θέλετε να εργαστείτε σε μια σύγχρονη εταιρεία με άριστες εργασιακές συνθήκες και πρωταγωνιστική παρουσία στην αγορά, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στο mail: hr@dimoulas.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Τεχνικός Πωλήσεων με έδρα την Αθήνα (κωδ.Α1)

Η εταιρεία ζητά να προσλάβει:

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Καθήκοντα

 • Εκπαίδευση στα προϊόντα της εταιρείας.
 • Επικοινωνία με υφιστάμενους πελάτες
 • Προετοιμασία προσφορών σύμφωνα με την εμπορική και πιστωτική πολιτική της εταιρείας και τις τεχνικές απαιτήσεις του πελάτη
 • Καταχώρηση παραγγελιών στο ERP
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παράδοσης και πληρωμής των παραγγελιών.
 • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου

Η εργασία είναι πενθήμερη με συνεχές ωράριο.

Προσόντα

 • Επιθυμητές σπουδές ηλεκτρολογίας  ή τεχνικής κατεύθυνσης
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων
 • Άνεση στη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ενδιαφέρον για μάθηση
 • Ενδιαφέρον για επίτευξη αποτελεσμάτων

Παρέχονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και πρόσθετες παροχές
 • Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Product Manager Δομημένης Καλωδίωσης - Αθήνα (Κωδ.Α1α)

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος για το τμήμα δομημένης καλωδίωσης. Θα αναλάβει την προώθηση των τεχνικών λύσεων της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση , διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

Προσόντα

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και γνώση της αγοράς

Παρέχονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και πρόσθετες παροχές

Αποθηκάριος με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής (κωδ.ΑΣ1)

Κύριες αρμοδιότητες θέσης

 • Προετοιμασία & συσκευασία παραγγελιών.
 • Φορτώσεις – εκφορτώσεις εμπορευμάτων.
 • Ποιοτικός έλεγχος εμπορευμάτων πριν την αποστολή-παραλαβή τους.
 • Τήρηση προτύπων και διαδικασιών, συμμόρφωσης με τους κανόνες.

Απαραίτητα προσόντα

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Ικανότητα χρήσης χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Mantis LVision Suite 3+.

Προσφέρεται:

 • Πενθήμερη εργασία / πρωινό ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Ευκαιρίες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Τεχνικός Πωλήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη (κωδ.Θ1)

Ο/Η κάτοχος της θέσης αφού εκπαιδευτεί θα αναλάβει την προώθηση των τεχνικών λύσεων της εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος/η για τη διαχείριση , διατήρηση και ανάπτυξη του πελατολογίου της.

Η εργασία είναι πενθήμερη με συνεχές ωράριο.

Προσόντα

 • Σπουδές τεχνικής κατεύθυνσης, κατά προτίμηση ηλεκτρολογίας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων
 • Άνεση στη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
 • Ενδιαφέρον για μάθηση
 • Ενδιαφέρον για επίτευξη αποτελεσμάτων

Παρέχονται

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και πρόσθετες παροχές

Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Υπάλληλος Γραφείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη (κωδ.Θ2)

Καθήκοντα

Υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Προσόντα

Επιθυμητές σπουδές τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης

Άνεση στη γραπτή και προφορική χρήση της Αγγλικής

Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ

Ικανότητα συνεργασίας

Παρέχονται

Πενθήμερη εργασία με συνεχές ωράριο.

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών βάσει προσόντων και πρόσθετες παροχές

Προοπτικές εξέλιξης σε σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας