Η εταιρεία θα παραμείνει κλειστή

10-14/08/2020

The company will be closed

Επικοινωνία

Λένορμαν 100-102
104 44 Αθήνα
τηλ: 210 5157610

Οδός Πέτρας, Ήμερος Τόπος
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
τηλ: 210 5597518

Μοναστηρίου 78-80
546 27 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 554628, 550868

Contact

100-102 Lenorman Str.
GR-104 44 Athens, Greece
tel: 0030 210 5157610